เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 56 ที่ผ่านมา ทีโอทีร่วมกับตำรวจภูธร จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จังหวัดปราจีนบุรี  ในหัวข้อ  “ตำรวจก้าวไกล SMART IT”   โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   การใช้ Application บนสมาร์ทโฟน  เช่น  Line, Face book   แนะนำเทคโนโลยี 3G   รวมถึง  อบรมวิธีการใช้งาน ระบบ TOT e-Conference  ซึ่ง ตำรวจภูธ จังหวัดปราจีนบุรี จะนำระบบนี้มาใช้กับ สภอ. ภายในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี ต่อไป